Firma Libor Zach - PRŮTOČNÍK byla založena v roce 1990, jako první v tomto oboru se sídlem v Brně. Účelem společnosti je poskytovat nejširší servis svým zákazníkům jak v soukromé sféře, tak i firemní. Zaměřujeme se na čištění průmyslových potrubí a drobné instalatérské práce.

Také zajišťujeme monitorování potrubních systémů TV kamerou včetně videozáznamu. Naše firma zaručuje našim zákazníkům maximálně kvalitní servis.

Poskytované služby

Čištění potrubí DN 40 - DN 1000

Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Průmyslová kanalizace

Čištění domovních přípojek, dešťových vpustí, revizních šachet, jímek

Revize potrubí tv kamerou včetně revizní zprávy avideozáznamu

Odvoz fekálií

Prováděné práce

Čištění kanalizace tlakovým vozem

Čištění domovních odpadů mechanickou frézou

Revize potrubí TV kamerou včetně videozáznamu a revizní zprávy

Zprostředkování dalších návazných služeb

Vytyčování tras kanalizačního potrubí a inženýrských sítí sondou.