Ceník

Čištění potrubí tlakovým vozem DN 80 - 500

90,- Kč/1bm

Čištění potrubí tlakovým vozem DN 500 a výše

100,- Kč/1bm

Těžení potrubí tlakovým vozem DN 80 - 500

90,- Kč/1bm

Těžení potrubí tlakovým vozem DN 500 a výše

100,- Kč/1bm

Čištění domovních odpadů mech. frézou DN 40 - 80

70,- Kč/1bm

Čištění domovních odpadů mech. frézou DN 80 - 200

90,- Kč/1bm

Čištění potrubí tlakovým vozem DN 80 - 500

90,- Kč/1bm

Ceník revizí TV kamerou

Revize potrubí TV kamerou DN 40 - 150

80,- Kč/1bm

Revize potrubí TV kamerou DN 150 - 1000

100,- Kč/1bm

Cena těchto služeb je včetně videozáznamu a revizní zprávy.  Za každý výjezd je účtováno 500 Kč. 
Doprava mimo Brno je 15,- Kč/1km. Při větším rozsahu zakázek se cena idividuálně stanoví

Výše cen těchto prací zůstává stejná v pracovní dny i o víkendu. Našim zákazníkům nabízíme Non-stop služby.
Uvedené ceny bez DPH