Ceník

Čištění potrubí tlakovým vozem DN 80 - 500

100,- Kč/1bm

Čištění potrubí tlakovým vozem DN 500 a výše

100,- Kč/1bm

Těžení potrubí tlakovým vozem DN 80 - 500

150,- Kč/1bm

Těžení potrubí tlakovým vozem DN 500 a výše

300,- Kč/1bm

Čištění domovních odpadů mech. frézou DN 40 - 80

100,- Kč/1bm

Čištění domovních odpadů mech. frézou DN 80 - 200

120,- Kč/1bm

Čištění nádrží, dešťových vpustí, deštových svodů a revizních šachet

1500,- - 2800,-/ks

Ceník revizí TV kamerou

Revize potrubí TV kamerou DN 40 - 150

100,- Kč/1bm

Revize potrubí TV kamerou DN 150 - 1000

100,- Kč/1bm

Cena těchto služeb je včetně videozáznamu a revizní zprávy.  Doprava po Brně je 600 Kč.
Doprava mimo Brno je 25 Kč/1km. Při větším rozsahu zakázek se cena idividuálně stanoví

Výše cen těchto prací zůstává stejná v pracovní dny. O víkendu 100% příplatek. Našim zákazníkům nabízíme Non-stop služby.
Uvedené ceny bez DPH